cloud

O nás

Img

MŠ Tyršova

byla vybudována v klidném prostředí města Veselí nad Moravou se strategicky výhodnou polohou, v blízkosti autobusového a vlakového nádraží, základní školy, městského parku a sportovního areálu TJ Sokol. Základní kámen pro výstavbu mateřské školy byl položen v roce 1960. Budova byla postavena původně jako trojtřídní mateřská škola se samostatnou jídelnou. Do užívání dětem byla předána dne 1. 9. 1963. Od té doby prošla řadou rekonstrukčních změn oprava střechy, zateplení, výměna oken a rekonstrukce umývaren. Budova mateřské školy je třípodlažní – suterén, I. patro a II. patro.

Nyní je mateřská škola pětitřídní s kapacitou 121 dětí. S dětmi zde pracuje 10 pedagogů, popřípadě asistenti pedagoga a 4 provozní zaměstnanci. V suterénu MŠ je herna a sociální zařízení, které využíváme pro cvičení, jsou zde k dispozici různé tělovýchovné pomůcky. Sborovna, šatna pro zaměstnance, kancelář, školní jídelna, výdejna, prádelna, sociální zařízení pro dospělé, sklad prádla, nábytku a kotelna. V 1. patře jsou tři třídy A, B, C, učebna a lehárna. U každé třídy je šatna a sociální zařízení. Ve 2 patře jsou dvě třídy D a E, dvě šatny, sociální zařízení a malá učebna. Prostředí budovy je estetické a dostatečně podnětné. Je plně přizpůsobeno bezpečnosti, potřebám a aktivitám dítěte.

K areálu mateřské školy patří zahrada a dvě prostorné terasy. Na zahradě jsou dvě pískoviště, průlezky se skluzavkami, lanová pyramida, orlí hnízdo a lanové prvky mezi stromy, uměle vytvořený kopec na sáňkování a kopec s tunelem a lezeckými prvky. Součástí zahrady je i zahradní domek, jehož jedna část slouží ke skladování sezónních hraček. Školní zahrada slouží k realizaci přirozeného pohybu dítěte. Děti jsou vedeny k pozorování hmyzu, drobných živočichů a ptáků, které v zimním období krmí. Učí se v přírodě pohybovat i relaxovat.

MŠ Hutník

je v provozu od roku 1982. Leží na okraji sídliště Hutník ve Veselí nad Moravou. Je to přízemní stavba pavilónového typu. Budova je postavena ze dřeva, dřevotřísky a částečně je zděná. Má tři budovy, které jsou propojeny chodbami. Uprostřed nich je hospodářská část - kuchyně, kotelna, prádelna, sborovna, keramická dílna, sklad výtvarných potřeb a kostýmů, šatna provozních zaměstnanců, dílna školníka, šatna a zázemí školníka, 3x sociální zařízení. Strava je dětem i zaměstnancům dovážena z naší nově zrekonstruované školní kuchyně. Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 84 dětí. S dětmi zde pracuje 6 pedagogů, popřípadě asistenti pedagoga a 3 provozní zaměstnanci.

Jednotlivé třídy odpovídají velikostí počtu dětí, jsou prostorné a světlé. Každá třída má hernu a lehárnu, která slouží k pohybovým aktivitám dětí i k odpočinku. Herny ve všech třídách jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá moderním estetickým i bezpečnostním normám. Součástí každé třídy je sociální zařízení, šatna dětí, sklad pomůcek, šatna zaměstnanců a přípravna jídla. Ke škole přiléhá rozlehlá zahrada s množstvím stromů a keřů.

Na školní zahradě jsou vybudována dvě pískoviště se zakrytím a zastíněním, dřevěný altán, zahradní domek na uskladnění hraček a další prvky pro hry dětí – průlezky, skluzavka, lanová pyramida, kolotoč, houpačky apod. Zahrada má kopec sloužící ke zdolávání přírodního terénu a zimním radovánkám. Mezi dvěma pavilony je asfaltová dráha ve tvaru osmičky, která je využívána zejména k jízdě na kolech a koloběžkách. Kromě toho mohou děti využívat nově vybudované dopravní hřiště mezi třídami Sedmikrásek a Sluníček, na kterém nechybí dopravní značky. Celý areál lemuje zděná zídka.

MŠ Kollárova

je v provozu od roku 1965. V roce 2013 proběhla velká rekonstrukce, celá budova byla zateplena a dostala novou fasádu. Mateřská škola se nachází v blízkosti polikliniky na sídlišti Kollárova. V roce 2018 byla dokončena celková rekonstrukce jedné části suterénu a otevřena centrální kuchyně pro všechny mateřské školy. Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 60 dětí. S dětmi zde pracuje 6 pedagogů, případně asistenti pedagoga, 3 provozní zaměstnanci, ekonomka a vedoucí školní jídelny. Ve školní kuchyni pracuje 1 vedoucí kuchařka, 2 kuchařky a jedna pomocná kuchařka.

Je to zděná, dvoupodlažní budova, která je celá podsklepená. V jedné části suterénu se nachází kotelna a bojler na vodu, ostatní části jsou využívány jako úložné prostory. V druhé části suterénu se nacházejí sklady potravin, mrazáky, sklad výpočetní techniky, prádelna, keramická dílna a pec. V přízemí se nacházejí šatny dětí, šatna zaměstnanců, kancelář vedoucí školní jídelny, jedna třída, sociální zařízení pro zaměstnance, centrální kuchyň pro přípravu a rozvoj jídla do všech mateřských škol. V nadzemním podlaží jsou další dvě třídy, kancelář zástupkyně ředitelky a logopedická učebna. Jednotlivé třídy jsou rozměrově menší, součástí třídy je lehárna, která je také využívána i jako herna, třída v přízemí má navíc samostatný prostor pro výtvarné činnosti.

Každá třída má sklad s pomůckami, přípravnu jídla a sociální zařízení. Budovu obklopuje velká zahrada, která je rozdělena na dvě části. Je vybavena pískovišti, dřevěnými průlezkami a lanovými prvky. Nově zde byl zbudován zahradní domek na uskladnění hraček. Kopec na zahradě umožňuje dětem vyžití jak v létě, tak i v zimě. Část zahrady je oplocena pletivem, část kovovým plotem s betonovou podezdívkou. Součástí areálu je budova přístavby, jejíž první patro má v pronájmu Charita, v přízemí se nachází místnost pro uložení čistících potřeb, 2x sociální zařízení, ředitelna, kancelář ekonomky, 2x archiv a malý cvičební sálek.

MŠ Milokošť

byla původně budovou, kde byla základní škola. V roce 2016 byla zrekonstruována a v provozu je od ledna 2017. Mateřská škola se nachází vedle kostela v městské části Milokošť, na ulici Ostrožská 150. MŠ se nachází na přízemí budovy, má jednu třídu s kapacitou 28 dětí. Pracují zde 2 pedagogové a 1 provozní zaměstnanec.

Je zde třída s lehárnou, šatna dětí, sociální zařízení pro děti, sklad pomůcek, keramická dílna, kuchyňka pro přípravu jídla, šatna zaměstnanců se sociálním zařízením a sklad čistících potřeb. MŠ je vybavena rekuperační jednotkou. K mateřské škole přísluší velká zahrada se spoustou zeleně, kopcem na sáňkování, zahradním domkem na hračky, pískovištěm, průlezkami, lanovou věží, houpacím hnízdem, které slouží k rozvoji a volnočasovým aktivitám dětí.

MŠ Zarazice

byla založená roce 1971 pro velký zájem rodičů o umístění dětí z periferních oblastí města Veselí nad Moravou. Mateřská škola se začala budovat v akci „Z“ což znamenalo, že školu budovali občané svépomocí. Mateřská škola se nachází uprostřed krásné slovácké přírody, kolem jsou vinohrady, sady i pole. Budova je přízemní a patří k ní i rozlehlá zahrada vybavená zahradním zařízením- pískovištěm, houpačkou – orlím hnízdem, průlezkou se skluzavkami. Je osázena keři a stromy, které dotváří ráz zahrady.

Budova MŠ byla v roce 2017 zateplena, má novou fasádu a novou opravenou a zateplenou střechu. Mateřská škola má vybudovány dva vstupy. U hlavního vchodu do budovy je vybudován bezbariérový vstup pro rodiče a děti, další vstup je určen pro zaměstnance mateřské školy, tímto vstupem se přiváží i obědy. Při vstupu hlavními dveřmi se budete nacházet v zádveří a šatně dětí, kde mají děti svoje skříňky. Po stranách jsou dvě menší místnosti šatna učitelek a sklad pomůcek. Za šatny se vchází do velké herny a lehárny. Lehárna velkou část dne slouží pro hry dětí, po rozložení lehátek pak na spaní. Vedle třídy je vybudováno hygienické zařízení- umývárna a WC pro děti.

Druhá část mateřské školy jsou provozní místnosti/ kuchyň, sklady, kotelna a sociální zařízení/. Mateřská škola je vybavena vzduchotechnikou -rekuperace. Jednotřídní mateřská škola je vesnického typu s kapacitou 27 dětí. Pracují zde 2 pedagogové, popřípadě asistent pedagoga a 1 provozní zaměstnanec. Strava se dováží z nově zrekonstruované školní kuchyně na MŠ Kollárova, která připravuje jídlo pro všechny naše pracoviště mateřské školy.