cloud

Projekty školy

Img
 • 2020-2022

  img
  img
  img
  img

  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

  Šel zahradník do zahrady

  Záměrem naší mateřské školy je rozvíjet u dětí zájem o přírodu a pomocí prožitkového učení seznamovat děti s živou a neživou přírodou. Seznámit je s životem na zahradě, důležitostí a prospěšností přírody pro člověka. Jak se mohou vlastním přičiněním zasloužit o rozvoj našich školních zahrad i životem na nich. Pomocí vlastních aktivit v přírodě lépe pochopit význam, smysl a užitek přírody. Vytvořit pro děti dostatečné podnětné prostředí pro rozvoj environmentálního vzdělávání. Rozvíjet všestrannou osobnost dítěte, vytrvalost, trpělivost, samostatnost, spolupráci, interakci a socializaci s vrstevníky. Přímým kontaktem s přírodou rozvíjet jejich znalosti, dovednosti, návyky a postoje, které budou moci děti využívat v budoucím životě a budou je inspirovat k dalšímu využití. Rozvíjet u dětí zdravotní životní styl. Uvědomit si jak je důležitá harmonie v přírodě a sounáležitost člověka s přírodou, chránit přírodu a starat se o ni.

 • 2020-2022

  img
  img
  img
  img

  Info šablony

  Šablony

  Text pro šablony