cloud

MŠ Tyršova

Img

Aktuality

MŠ Tyršova byla vybudována v klidném prostředí města Veselí nad Moravou se strategicky výhodnou polohou, v blízkosti autobusového a vlakového nádraží, základní školy, městského parku a sportovního areálu TJ Sokol. Základní kámen pro výstavbu mateřské školy byl položen v roce 1960. Budova byla postavena původně jako trojtřídní mateřská škola se samostatnou jídelnou. Do užívání dětem byla předána dne 1. 9. 1963. Od té doby prošla řadou rekonstrukčních změn oprava střechy, zateplení, výměna oken a rekonstrukce umývaren. Budova mateřské školy je třípodlažní – suterén, I. patro a II. patro.

Nyní je mateřská škola pětitřídní s kapacitou 121 dětí. S dětmi zde pracuje 10 pedagogů, popřípadě asistenti pedagoga a 4 provozní zaměstnanci. V suterénu MŠ je herna a sociální zařízení, které využíváme pro cvičení, jsou zde k dispozici různé tělovýchovné pomůcky. Sborovna, šatna pro zaměstnance, kancelář, školní jídelna, výdejna, prádelna, sociální zařízení pro dospělé, sklad prádla, nábytku a kotelna. V 1. patře jsou tři třídy A, B, C, učebna a lehárna. U každé třídy je šatna a sociální zařízení. Ve 2 patře jsou dvě třídy D a E, dvě šatny, sociální zařízení a malá učebna. Prostředí budovy je estetické a dostatečně podnětné. Je plně přizpůsobeno bezpečnosti, potřebám a aktivitám dítěte.

K areálu mateřské školy patří zahrada a dvě prostorné terasy. Na zahradě jsou dvě pískoviště, průlezky se skluzavkami, lanová pyramida, orlí hnízdo a lanové prvky mezi stromy, uměle vytvořený kopec na sáňkování a kopec s tunelem a lezeckými prvky. Součástí zahrady je i zahradní domek, jehož jedna část slouží ke skladování sezónních hraček. Školní zahrada slouží k realizaci přirozeného pohybu dítěte. Děti jsou vedeny k pozorování hmyzu, drobných živočichů a ptáků, které v zimním období krmí. Učí se v přírodě pohybovat i relaxovat.