cloud

Užitečné informace

Img
 • Zajímáte se o to, co by měly děti zvládat před vstupem do základní školy?

  Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

  Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

 • img

  Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

  • Nerozmazlujte mě

  • Nebojte se být přísní a pevní

  • Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky

  • Nedělejte ze mě menšího, než jsem

  • Nehubujte, nenadávejte a nekritizujte mne na veřejnosti

  • Nevnucujte mi, že mé chyby jsou velké hříchy

  • Nenechte se příliš vyvést z míry, když vám řeknu, že vás nemám rád

  • Nechraňte mě před následky mého jednání.

  • Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám.

  • Nesekýrujte mě

  • Nedávejte ukvapené sliby

  • Nezapomeňte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl

  • Nepokoušejte nadměrně mou poctivost

  • Nebuďte nedůslední

  • Neříkejte, že mě nemáte rádi

  • Nepřesvědčujte mě, že mé obavy nebo strach jsou hlouposti

  • Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní

  • Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit

  • Nezapomínejte, jak rychle dospívám

  • Nezapomeňte, že potřebuji ke svému životu spoustu lásky a porozumění

 • img

  Ve školce děláme s dětmi Komunitní kruh

  Komunitní kruh

  Komunitní kruh přispívá k vytvoření soudržnosti, bezpečného prostředí a zdokonaluje vztahy ve skupině. Přispívá k osobnostnímu rozvoji dítěte.

  Pravidlo mluvit má jen ten, kdo má v ruce specifický předmět, který dětem pomůže překonat počáteční nejistotu při mluvení (např. kamínek). Ostatní děti vědí, že teď mluví kamarád a naslouchají.

  Každé dítě má příležitost mluvit nebo tuto příležitost odmítnout. Děti se učí respektovat druhého. Vzájemné dotyky v kruhu působí velmi pozitivně na dětskou psychiku a rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi. Poznávají samy sebe, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi. Rozvíjí se slovní zásoba, děti projevuji své názory i city před ostatními. Komunitní kruh je nástrojem prevence šikany i dalších patologických jevů.

  Komunitní kruh má svá pravidla:

  • pravidlo naslouchání

  • právo nemluvit

  • pravidlo úcty

  • pravidlo diskrétnosti, zachování soukromí