cloud

MŠ Zarazice

Img

Aktuality

MŠ Zarazice byla založená roce 1971 pro velký zájem rodičů o umístění dětí z periferních oblastí města Veselí nad Moravou. Mateřská škola se začala budovat v akci „Z“ což znamenalo, že školu budovali občané svépomocí. Mateřská škola se nachází uprostřed krásné slovácké přírody, kolem jsou vinohrady, sady i pole. Budova je přízemní a patří k ní i rozlehlá zahrada vybavená zahradním zařízením- pískovištěm, houpačkou – orlím hnízdem, průlezkou se skluzavkami. Je osázena keři a stromy, které dotváří ráz zahrady.

Budova MŠ byla v roce 2017 zateplena, má novou fasádu a novou opravenou a zateplenou střechu. Mateřská škola má vybudovány dva vstupy. U hlavního vchodu do budovy je vybudován bezbariérový vstup pro rodiče a děti, další vstup je určen pro zaměstnance mateřské školy, tímto vstupem se přiváží i obědy. Při vstupu hlavními dveřmi se budete nacházet v zádveří a šatně dětí, kde mají děti svoje skříňky. Po stranách jsou dvě menší místnosti šatna učitelek a sklad pomůcek. Za šatny se vchází do velké herny a lehárny. Lehárna velkou část dne slouží pro hry dětí, po rozložení lehátek pak na spaní. Vedle třídy je vybudováno hygienické zařízení- umývárna a WC pro děti.

Druhá část mateřské školy jsou provozní místnosti/ kuchyň, sklady, kotelna a sociální zařízení/. Mateřská škola je vybavena vzduchotechnikou -rekuperace. Jednotřídní mateřská škola je vesnického typu s kapacitou 27 dětí. Pracují zde 2 pedagogové, popřípadě asistent pedagoga a 1 provozní zaměstnanec. Strava se dováží z nově zrekonstruované školní kuchyně na MŠ Kollárova, která připravuje jídlo pro všechny naše pracoviště mateřské školy.